Naujienos

LIETUVOS PIENO GAMINTOJŲ ASOCIACIJA

KVIEČIA Į SEMINARĄ

„Ūkinių gyvūnų apskaita ir kontrolė, pieno kokybė ūkiuose“

2018 m. rugsėjo 26 d. 11 val.

Ladygos g. 1, Anykščiai

Programa

  1. Situacija Lietuvos ir Pasaulio pieno rinkose. Lietuvos pieno gamintojų asociacijos veikla Lietuvos bei ES lygiu. Pranešėjas Jonas Vilionis (Lietuvos pieno gamintojų asociacijos prezidentas);
  2. Pieno tyrimų aktualijos. Naujos laboratorijos paslaugos. Pranešėja Dr. Laima Urbšienė (VĮ „Pieno tyrimai“ direktorė);
  3. Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir apskaita. Pranešėjas Rolandas Mikaliūnas (VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Gyvūnų ir gyvūnų produktų apskaitos departamento Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyriaus vadovas);
  4. Parama už ūkinius gyvūnus. Pranešėjas Rolandas Mikaliūnas (VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Gyvūnų ir gyvūnų produktų apskaitos departamento Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyriaus vadovas);
  5. Gyvulių veislininkystės informacinė sistema, galimybės ir problemos. Pranešėja Donata Navickienė ( VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Gyvūnų ir gyvūnų produktų apskaitos departamento Veislinių gyvulių apskaitos skyriaus vadovo pavaduotoja);
  6. Klausimai, atsakymai.

pienogamintojai@gmail.com

8 615 85 255

Renginio rėmėja – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

KAIP FORMAVOSI TRADICIJOS Nedrąsi medžioklės etikos pradžia siekia labai senus laikus, kai medžioklė prarado savo betarpiškas sąsajas su magija ir tapo vienu iš svarbiausiu žmonių užsiėmimu. Štai kokios mintys mus pasiekė iš amžių glūdumos. „Tikro medžiotojo tikslas – ne kiškio žudymas. Jo tikslas priversti žvėrį varžytis arba stoti į dvikovą. Jis džiaugiasi, jei gyvūnui pavyksta […]

Aluntos dvaras

Alantos vardas paminėtas 1436 m. Šiuo dokumentu Vytautas Didysis Alantą yra dovanojęs broliui Žygimantui Kęstutaičiui 1436 m. Žygimantas Kęstutaitis Kristinui Astikui. Valdant Astikams buvo pastatyti mūriniai dvaro rūmai Virintos upės vingyje, turėję pilies paskirtį. Vėliau netoliese buvę ir antrieji mediniai dvaro rūmai. Dabar ten likusi tik senojo parko liepų alėja ir dvišakė liepa, prie kurios […]

STASYS GRAŽYS Mano vaikystė prabėgo nuostabiame Aukštaitijos krašte šalia Alantos miestelio. Į mokyklą tekdavo kulniuoti gerą kilometrą. Po žiemos atšilus orams, žingsniuodavome basi žvyruotu keliu, ku­ris gerokai pamasažuodavo, kaip dabar madinga sakyti, mūsų padus. Taip pat madingai šiandien atrodytų ir anuometinės palopytos kaimo berniokų kelnės. Visi į savarankišką gyvenimo kelią išeiname iš savo vaikystės. Joje […]

Arkivyskupas Teofilius Matulionis, 2008 Gyvenęs Dievo galia Arkivyskupas Teofilius Matulionis (1873-1962) Popiežius Pranciškus 2016 m. gruodžio 1 d. priėmė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Angelo Amato ir pritarė kongregacijos parengtam dokumentui, kuriuo pripažįstama Kaišiadorių arkivyskupo T. Matulionio kankinystė ir švento Tėvo sprendimu, atveriamas kelias skelbti kankinį arkivyskupą palaimintuoju. Teofilius Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 […]

Rugsėjo 15 d. Alantos dvare vyks Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lietuvos 100-mečio medžioklės ir žūklės trofėjų PARODOS UŽDARYMAS Programa: 1000. Medžiotojų ir žvejų stovyklos įrengimas. 1200. Tarptautinis (Lenkija, Estija, Lietuva) medžioklinių ragų festivalis. 1400 val. Tautinių šokių pasirodymas. 1500  val. Šv. Huberto, medžiotojų globėjo, pagerbimas (senovinė ceremonija). 1600  val. Vakaronė Renginio metu medžiotojai ir […]