Alantos vardas paminėtas 1436 m.

Šiuo dokumentu Vytautas Didysis Alantą yra dovanojęs broliui Žygimantui Kęstutaičiui 1436 m. Žygimantas Kęstutaitis Kristinui Astikui.

Valdant Astikams buvo pastatyti mūriniai dvaro rūmai Virintos upės vingyje, turėję pilies paskirtį. Vėliau netoliese buvę ir antrieji mediniai dvaro rūmai. Dabar ten likusi tik senojo parko liepų alėja ir dvišakė liepa, prie kurios senovėje buvo atliekamos pagoniškos apeigos. Šalia esanti versmė vadinama Kompeliu. Sako, ten ponai auksą slėpė, kažkur ten prasideda buvęs tunelis iki buvusio dvaro, o liepos mėnesį vidurnaktį ten pasirodantys trys balti angeliukai.

Jokūbas Astikas Mstislavlio vaivada 1504 m. Alantoje pastatė gotikinę bažnyčią, kuri išstovėjo iki XX a. pradžios. Sakoma, kad bažnyčia pastatyta pagonių šventvietės vietoje, kad sukeltų gamtinį dvasios šauksmą. Ant tų pačių pamatų 1909 m. klebono D. Vainausko nurodymu pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia.

Grigorijus Astikas (1535–1580) susikompromitavo dėl slaptų ryšių su Maskvos pasiuntiniu Lietuvoje, apkaltintas Tėvynės išdavyste, pagarsėjo kaip vienas pirmųjų pinigų padirbinėtojų Lietuvoje ir nuteistas mirties bausme. Dvarą perėmė tuometinė valdžia. Vengrų kilmės Lenkijos ir Lietuvos karalius Steponas Batoras 1581 m. Alantą atidavė vengrų kilmės kariuomenės vadui Gabrieliui Bekešui už narsą kautynėse prie Polocko. Mirus Steponui Batorui, Ona Atsikaitė-Sanguškienė vėl atgavo iš G. Bekešo savo brolio Kasparo didžiąją dalį Alantos žemių.1598 m. iš G. Bekešo ir O. Sanguškienės Alantą nupirko didikas Kristupas Radvila. Ši giminė dvarą valdė iki 1828 m.

1828 m. dvarą nupirko lenkų dvarininkas Tadeušas Pac-Pomarnackis (1763–1849).

Jis mirė bevaikis. Iki mūsų dienų yra išlikęs gyvas pasakojimas, kaip senasis ponas gulėdamas mirties patale „guodėsi“ žarstydamas maišelį auksinių pinigų.

Vėliau dvarą perėmė augintinis, pusbrolio sūnus Aleksandras arba Vladislovas Pac-Pomarnackis (1806–1881). Dvarui vietą parinko šiek tiek toliau nuo upės, prie didžiulio šaltinio.

Plačiau skaityti http://moletumuziejus.lt/alantos_dvaras