Avinėlio ežero paslaptys

2023 14 vasario

Apie Avinėlio ežero kilmę (Molėtų r.) ir aukso statines jo dugne rašė žymus to krašto tyrinėtojas,
archeologas, mokytojas ir muziejininkas Petras Tarasenka. Darant prielaidą, kad Avinėlio ežeras yra
glaciokarstinės kilmės, o jo dubuo gali būti vienas iš pačių jauniausių Lietuvoje, buvo imtasi Avinėlio
ežero tyrimų.
2023 m. vasario 9 dieną ant Avinėlio ežero (labai atsargiai ir tikrinant ledo storį) Gamtos tyrimų
centro ir Lietuvos geologijos tarnybos specialistų komanda atliko tyrimus: matavo ežero gylį,
specialiu grąžtu ir nuosėdų ištraukimo vamzdžiu (stratometru) paėmė kelis šimtus dugno nuosėdų
bandinių, apmatavo ežero parametrus drono pagalba.
Paaiškėjo, kad nedidelio Avinėlio ežerėlio gylis yra 4 metrai. O nuosėdų klodas storesnis nei 6 metrai.
Nustatėme: ežerėlio nuosėdos yra organinis sapropelis ir tai yra didžiausias Avinėlio lobis, nes ši
medžiaga gali būti naudojama kaip peloidai arba gydomasis bei kosmetinis purvas. Avinėlio
sapropelis labai tiktų rekreacinėms reikmėms.
Sapropelis bus tiriamas įvairiais metodais, bus nustatyta jo kokybė, sudėtis, klostymosi amžius ir
sąlygos. Tokiu būdu turėtų išaiškėti Avinėlio radimosi istorija. Planuojama Avinėlio ežerą įtraukti į
Lietuvos Geotopų posistemį. Geotopai – tai vertingi mokslui ir pažinimui geologiniai ir
geomorfologiniai objektai.

Lietuvos geologijos tarnyba
dr. Jonas Satkūnas

Nuotraukos Lietuvos geologijos tarnybos