GEGUŽĖS MĖNESIO INTENCIJOS

2020 26 balandžio

KAD DIAKONAI, IŠTIKIMAI TARNAUJANTYS  ŽODŽIUI IR  VARGŠAMS, BŪTŲ PASKATOS  ŽENKLAS VISAI   BAŽNYČIAI
UŽ  LIETUVOS DVASININKUS IR VIENUOLIUS, KAD, SEKDAMI  KRISTUMI, BŪTŲ JAM IŠTIKIMI
PRAŠOM VIEŠPATĮ, UŽTARIANT MARIJAI, VILTIES DORYBĖS