JAU 20 METŲ KARTU

2022 14 gruodžio

Jau 20 metų kartu… Tokiu šūkiu Alantos dvaro bendruomenė šiais metais paminėjo savo dvidešimtąjį gimtadienį. Nueitas ilgas, sunkus, bet labai gražus ir prasmingas bendruomeniškumo kelias. Padaryta daug darbų: dešimtys renginių skatinančių gyventojų bendrystę, įgyvendinta bemaž 18 įvairiausių projektų. Kasmet dalyvauta daugelyje pilietiškų akcijų ir mugių. Kurtos naujos šventės ir renginiai bei išsaugotos senosios tradicijos.

PRADŽIA

1992 m. šviesios atminties Elvyra Satkūnaitė pasiūlė Vladui Pusvaškiui, tuometinės Alantos žemės ūkio mokyklos direktoriui kurti bendruomenę, parengė visus reikiamus dokumentus, sukvietė steigiamąjį susirinkimą, surašė įstatus ir užregistravo VO Naujasodžio bendruomenę. Mažai pakitę bendruomenės įstatai galioja iki šiol.

BENDRUOMENĖS VEDLIAI

Pirmame Naujasodžio kaimo bendruomenės susirinkime pirmininku buvo išrinktas Vladas Pusvaškis, kuris pirmininku sutiko pabūti laikinai, kol bendruomenė susitupės ir įeis į vėžes, pasakoja Liongina Lasienė. O tas laikinai – 5 metai. Elvyra Satkūnaitė ranka rankon kartu su Vladu Pusvaškiu kūrė Naujasodžio bendruomenės pamatus, įdėjo daug darbo telkiant tuometinio Naujasodžio kaimo bendruomenę. Apie Elvyrą labai gražiai rašoma Molėtų viešosios bibliotekos tinklapyje: „Elvyra Satkūnaitė, kaimo kultūros šviesulys, etnografinio ansamblio „Seklyčia” įkūrėja ir vadovė, muziejaus įkūrėja, aukštaičių tautosakos rinkėja, viena iš kaimo bendruomenės įkūrimo iniciatorių. Jos pavardė įrašyta į Lietuvos bibliotekininkų draugijos Garbės knygą. Ji sumaniai ūkininkavo, ne kartą išrinkta gražiausios sodybos, esančios Antaliežių kaime, šeimininke. Dalyvaudavo rankdarbių parodose”. Tekstas tik maža dalimi atspindi šios taurios kaimo bendruomenės įkūrėjos portretą. Buvusio Alantos technikumo, o dabar Aukštaitijos profesinio rengimo centro direktorius Vladas Pusvaškis visą gyvenimą atidavęs Naujasodžiui ir technikumui, pavertė jį klestinčia švietimo įstaiga. Jo dėka rekonstruotas Alantos dvaras – jame veikia Vaidoto Žuko meno galerija ir palaimintojo Teofiliaus Matulaičio ekspozicija, atstatytas dvaro bokštas, dvaro tvartas paverstas kino teatru, kuriame vasaromis rengiami „Santaros-Šviesos“ renginiai. Vladas Pusvaškis vietinių laikomas ne tik itin veikliu ir sumaniu vadovu, bet ir geru žmogumi, kuris pirmas atsišauks, kai reiks pagalbos, net ir gyvendamas gimtuosiuose Balninkuose, rūpinasi Naujasodžio gerbūviu, tvarka ir visais reikalais.

Liongina Lasienė perėmė bendruomenės pirmininkės pareigas po tragiškos Elvyros Satkūnaitės žūties 2007 m. ir 7 metus su labai maža pertrauka ėjo bendruomenės pirmininkės pareigas. Jos dėka buvo įgyvendinta daugelis didelių infrastruktūros projektų, kurie pagerino bendruomenės gyvenimą. Liongina labai energinga, iniciatyvi ir visuomeniška, užvedanti ir burianti bendruomenę, iki šiol rūpinasi miestelio ir bendruomenės reikalais, aktyviai dalyvauja susirinkimuose, yra bendruomenės tarybos narė ir Naujasodžio seniūnaitė.

Daiva Liškauskienė į bendruomenės gyvenimą įnešė labai gražią, dabar jau tradicine tapusią šventę „Kai dingsta žodžiai prasideda muzika”, kasmet suburiančią muzikuojančius Alantos vaikus. Anksti anapilin išėjusi Daiva labai mėgo rankdarbius, buvo draugiška, nuoširdi ir mylima.

Sonata Baušienė pirmininkės pareigas ėjo nuo 2015 iki 2019 metų. Šiuo laikotarpiu Naujasodžio kaimas buvo prijungtas prie Alantos, 2018 m. Lapkričio 24 d. buvo atšvęstos Naujasodžio ir Alantos “jungtuvės”. Sonata neatsiribojo nuo bendruomeninių reikalų, tvarko bendruomenės finansus, rengia ataskaitas, moka mokesčius. Kartu su Rasa Čeberekiene rūpinasi bendruomenės ritualinių paslaugų salės reikalais. Norisi paminėti, kas Sonata yra aistringa gėlininkė, nuoširdžiai dalinanti patarimus apie sodininkavimą, visada besišypsanti, draugiška ir linksma.

Rūta Krivičienė nuo 2019 m. perėmusi bendruomenės pirmininkės pareigas susidūrė su nemenkais, visuotinio karantino iššūkiais, tačiau jos dėka mūsų bendruomenės šokėjams buvo pasiūti tautiniai drabužiai. Rūta auksarankė mezgėja, energinga ir labai stilinga.

Bendruomenės pirmininkams tenka nelengvos pareigos. Pirmininkų kasdienybe tampa ne tik savi, bet ir bendruomenės gyventojų rūpesčiai, miestelio keliai ir takeliai, aplinkos puoselėjimas, renginių organizavimas, projektų rašymas ir finansinių ataskaitų teikimas. Asmeninis gyvenimas dažnu atveju lieka antrame plane. Iš pirmininko tikimasi, kad jis bus bendruomenės veidu, jog bendruomenė bus veikli ir gyvybinga, nors pirmininkai prisipažįsta – suburti žmones, veiklų įgyvendinimui yra labai sudėtinga. Ir darbas daromas bendruomenei yra neatlygintinas, dažnai ir iš asmeninių lėšų. Tačiau nepaisant visko, Alantos dvaro bendruomenės pirmininkai sudėjo savo širdį, negailėjo laiko ir jėgų kuriant ir buriant bendruomenę.

DVIDEŠIMTMEČIO ŠVENTĖ

Dvidešimtmetis didelė šventė, taigi ir minėti buvo nuspręsta nepaprastai. Ta proga visai šalia dvaro parko buvo pasodintas bendruomenės dvidešimtmečio ąžuolynas, Alantos bažnyčioje vyko šv. mišios už Alantos dvaro bendruomenę ir surengtas dvidešimtmečio paminėjimas Alantos dvare, vyko bendruomenės nuotraukų paroda.

Alantos dvaro bendruomenė ne šiaip sau „dvaro”, o gyventojai nuo seno vadinami dvarokais. Alantos dvare vykta bendruomenės susirinkimai, renginiai ir įvairiausios šventės. Reta bendruomenė galėtų pasidžiaugti ir pasididžiuoti tokia galimybe, o mes turime. Susirinkusius bendruomenės narius sveikino Molėtų rajono savivaldybės mero pavaduotoja ir mūsų kraštietė Vaida Saugūnienė, perdavė sveikinimus nuo Molėtų rajono savivaldybės mero Sauliaus Jauneikos. Sveikinimų ir linkėjimų sulaukėme ir nuo Alantos seniūno Aidono Užubalio, Alantos bendruomenės centro pirmininkės Dalios Žygelienės. Šventės metu buvo pagerbti bendruomenės garbės pirmininkai, gražiai tvarkomų sodybų puoselėtojai, kultūros ir meno ambasadoriai, bendruomenės savanoriai. Jiems įteikti padėkos raštai. Bendruomenės darbštuolės Dalia Mačiulienė , Jūratė Viburienė ir Regina Bieliauskienė paruošė vaišių stalą ir vaišino gimtadienio svečius. Už šventės finansavimą esame dėkingi Molėtų rajono savivaldybei.

Bendruomenė tai ne pastatai, ar pirmininkai. Bendruomenė tai mes visi, gyvenantys, dirbantys, kuriantys. Džiugu, kad esame neabejingi savo miesteliui, kuriame gyvename, kad norime gražios ir tvarios aplinkos, kad džiaugiamės šventėmis ir dalyvaujame renginiuose. Noriu prisidėti prie visų sveikinimų linkėdama ilgiausių gyvavimo metų bendruomenei, meilės ir šviesos visų širdims ir darbštumo visų rankoms.

Bendruomenės pirmininkė Margarita Jankauskienė

Nuotraukose archyviniai dokumentai, Molėtų rajono savivaldybės mero Sauliaus Jauneikos sveikinimas, šventės akimirka, bendruomenės ąžuolyno sodinimas ir bendruomenės nuotraukų virtuali paroda prisiminimui.