Kvietimas

2019 14 kovo

Kviečiame  į VO Alantos bendruomenės centro narių visuotinį susirinkimą, kuris vyks  2019 m. kovo 27 dieną (trečiadienį)   17.00 val. Alantos gimnazijos aktų salėje. 

Susirinkimo  darbotvarkė:

1. Dėl VO Alantos bendruomenės centro  veiklos ataskaitos už 2018 m. tvirtinimo.

2. Dėl VO Alantos bendruomenės centro  finansinės  atskaitomybės už 2018 m. tvirtinimo.

3. Dėl  revizijos komisijos ataskaitos  už 2018 m. tvirtinimo.

4. Dėl VO Alantos bendruomenės centro  įstatų keitimo .

5. Dėl  VO Alantos bendruomenės centro  buveinės adreso keitimo.

6. Kiti informaciniai klausimai.

VO Alantos bendruomenės centro  pirmininkė Dalia Žygelienė