Pirmininkės veiklos ataskaita už 2018 metus

2019 25 balandžio

VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA ALANTOS BENDRUOMENĖS CENTRAS

Pirmininkės veiklos ataskaita už 2018 metus

Bendra informacija

VO Alantos bendruomenės centro narių yra 57 nariai (2017 m. ataskait. susirink.-53 nariai, 3 nariai išstojo, priimta 7 nauji nariai ).

2018 metais  surengtas 1 (vienas) visuotinis rinkiminis bendruomenės narių susirinkimas, perrinktas bendruomenės pirmininkas, išrinkti 7 valdybos nariai, revizijos komisija. Vyko 3 valdybos posėdžiai.

Bendruomenės pirmininkė- Dalia Žygelienė

Bendruomenės valdyba:

 • Aidonas Užubalis
 • Dalia Skebienė
 • Regina Lasytė
 • Henrikas Danišauskas
 • Modestas Švilpa
 • Dalia Žygelienė
 • Ramunė  Gecevičienė

Revizijos komisija:

 • Elvyra Kazlienė
 • Birutė Šeikienė
 • Jonas Kemėšius

 Buhalterė-Sonata Baušienė

Atstovavimas

1. VO Alantos bendruomenės centro pirmininkė yra Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiamės“ valdybos narys.

2. VO Alantos bendruomenės centro pirmininkė yra Molėtų rajono bendruomenių asociacijos valdybos narys.

Vykdyti projektai

 1. Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektas „Alantos krašto šeimų šventė“ 200 eur.
 2. Molėtų rajono  savivaldybės administracijos projektas  –  Nevyriausybinių organizacijų ir  bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ . Projektas  „Alanta-tavo ir mano namai“ 1576 eur.
 3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas  Vaikų dienos centras „Daigelis“ veiklai. 15795  Eur.

Konkursai, nominacijos

 1. Pateikta paraiška     MRU  ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotam  respublikiniam  konkursui BENDRUOMENĖ – ŠVYTURYS 2017 – KELIAS Į SĖKMĘ“

Nominacijai  »Kultūros kolektyvais garsi vietos bendruomenė. Šiai nominacijai teikiamas pretendentas, kuris per pastaruosius 3 metus džiaugėsi esančiais kultūros kolektyvais (u) ir jų veikla. Bendruomenė teikė  Alantos gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių kolektyvą, vadovė Audronė  Ališkevičiūtė.  2018 m kovo mėn. 20 d.

 • Pateikta paraiška Žemės ūkio ministerijos organizuotiems  apdovanojimams „TAUTOS ŠIMTAMEČIAI ĄŽUOLAI“ . Lietuvai švenčiant valstybės atkūrimo šimtmetį, Žemės ūkio ministerija labiausiai nusipelniusias bendruomenes, jų narius, asmenis, organizacijas bei iniciatyvas pagerbia neeiline dovana – Stelmužės ąžuolo palikuonimis. Liepos 6–ąją Užpalių miestelyje įvyko antroji „Tautos šimtamečiai ąžuolai“ ceremonija, kurios metu buvo apdovanoti Utenos apskrities laureatai. Alantos bendruomenės centras laimėjo nominaciją « Šimtmečio Tautiškiausia bendruomenė ». 2018 07 06.
 • Molėtų rajono plėtros sąjūdžio organizuotame Tarptautinės savanorių dienos renginyje Alantos bendruomenės pateikti nominantai.  Siūlomi nominantai :  Molėtų lopšelio- darželio „Vyturėlis „Naujasodžio skyriaus ugdytinių tėvai. Laimėta  

Savanorystės nominacija : Už pademonstruotą bendrystę, konstruktyvų  ir dalykišką problemos   sprendimo būdą, rūpinimąsi vaikų  gerbūviu. Už lopšelio- darželio „Vyturėlis“   Naujasodžio skyriaus ugdytinių tėvų iniciatyvą savo jėgomis aptverti teritoriją nauja tvora.  Savivaldybė skyrė lėšų medžiagoms, o tėvai patys savanoriškai atliko darbus. Su savivaldybės administracija buvo priimtas bendras sprendimas. Abipusio pasitikėjimo rezultatas  atsirado darželyje nauja , taip reikalinga  tvora.  Darželio ugdytinių tėvai dirbo tris dienas, aukodami savo laiką, pinigines lėšas.

Kultūriniai renginiai

                   Kultūriniai renginiai organizuoti kartu  bendradarbiaujant su Alantos seniūnijos renginių organizatore Vaida Saugūniene ir meno kolektyvų vadovais – Audrone Ališkevičiūte,  Leonija Ožekauskiene, Virginijumi Deksniu, bibliotekininke Jūrate Sabaliauskiene.

Eil.Nr. Renginio data, vieta Renginio pavadinimas Dalyvavęs kolektyvas, atlikėjas   Renginio organizatoriai ir partneriai   Renginio lankytojų (žiūrovų) skaičius
1 2018 m. vasario 13d., Alantos dvaras Užgavėnių šventė   Alantos krašto muzikantai V. Saugūnienė, Naujasodžio BC, Alantos BC,  UAB “Alantos agroservisas”, Alantos TVM 70
2 2018 m. vasario 16 d., Alantos gimnazija Lietuvos valstybės 100-čio minėjimas Alantos vokalinis ansamblis „Alantiškiai“, Alantos gimnazijos liaudiškų šokių kolektyvas, Alantos gimnazijos dainininkai V.Saugūnienė,  Alantos seniūnija, Alantos BC, Naujasodžio BC, Alantos gimnazija, Alantos parapijos klebonas S.Sudentas 150
3 2018 m. kovo 11 d., Alantos gimnazija Renginys, skirtas Kovo 11–tai paminėti   Alantos vokalinis ansamblis “Alantiškiai” V. Saugūnienė, Alantos BC, Naujasodžio BC, Alantos seniūnija, Alantos parapijos klebonas kun. S. Sudentas. 130
4 2018 balandžio 15 d. Alantos gimnazija „Direktoriaus pavaduotojos, mokytojos, kraštotyrininkės Lidijos Markulytės- Pivorienės 90- ųjų metinių minėjimas.   Alantos biblioteka, Alantos BC Alantos šv. Jokūbo bažnyčia, Alantos gimnazija, TAU 70
5 2018 m. gegužės 20 d. Alantos gimnazija B. Šiukštienės knygos „Tuštėjanti stotelė“ pristatymas.       Alantos biblioteka, Alantos BC, Alantos šv. Jokūbo bažnyčia, Alantos gimnazija, TAU 80
6 2018 m. liepos 6 d., Alantos miestelio aikštė Renginys, skirtas Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai paminėti „Sugiedokim tautinę giesmę kartu“ Alantos vokalinis ansamblis „Alantiškiai“ V. Saugūnienė Alantos seniūnija, Alantos BC, Naujasodžio BC, Alantos krašto skautai 100
7 2018 m. liepos 21 d. Alantos miestelio aikštė Jubiliejinė, penktoji, Alantos krašto šeimų šventė Alantos vokalinis ansamblis „Alantiškiai“, Alantos gimnazijos liaudiškų šokių kolektyvas, Balninkų vokalinis ansamblis, Suginčių tradicinės muzikos kapela, grupė „Drovuoliai“, pop grupė „DAR“ V. Saugūnienė, Alantos BC, Naujasodžio BC Alantos seniūnija, Alantos gimnazija, Alantos TVM, Alantos parapijos bendruomenė 1000
8 2018 m. rugsėjo 15 d, Molėtai Rudens gėrybių ir amatų mugė Alantos vokalinis ansamblis „Alantiškiai“, Alantos gimnazijos liaudiškų šokių kolektyvas V. Saugūnienė, Alantos BC, Naujasodžio BC Alantos seniūnija, Alantos gimnazija 200
9 2018 m. lapkričio 24 d., Alantos senieji kultūros namai  Alanta – tavo ir mano namai arba Legendinė „kultūrkė“ atgyja Skiemonių vokalinis ansamblis “Akimirka”, Alantos vokalinis ansamblis “Alantiškiai” V. Saugūnienė Alantos BC, Naujasodžio BC. Alantos seniūnija 300
10 2018 m. gruodžio 8 d., Alantos miestelio centrinė aikštė Eglės įžiebimo šventė   V. Saugūnienė Alantos seniūnija, Alantos BC, Naujasodžio BC   90

Bendradarbiavimas,  kita veikla

 1. Priimti rugpjūčio mėn. bendruomenių atstovai iš Ignalinos rajono , jie lankėsi Alantoje, Alantos dvaro rūmuose. Aptartos bendradarbiavimo galimybės.
 2. Senovinių automobilių ralio sutikimo Alantos dvare organizavimas (kartu su Naujasodžio bendruomene) , 2018 m. rugpjūčio 11 d.
 3. Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis  Karklėje , dalyvauta kartu su Molėtų bendruomenių atstovais . „ŠIMTMEČIO ĮKVĖPTI – LKBS SĄSKRYDIS 2018“. 2018 birželio 15d.
 4. Bendruomenės aktyvas dalyvavo Molėtų rajono bendruomenių asociacijos organizuojamoje edukacijoje „Kalėdaičių kepimas“ Videniškių vienuolyne.
 5. Organizuotas susitikimas su Europos parlamento nare dr. Laima  Andrikiene gegužės 25 d. Alantos gimnazijos salėje.
 6. Organizuotas Alantos parapijos naujo kunigo pasveikinimas 2018 m. rugpjūčio 5 d.

Iniciatyvos

 1. Tvarkyta Alantos sinagoga, atidaryta ekspozicija „Alantos krašto šeimų šventės“ metu. Apdovanoti Žydų bendruomenės už sinagogos priežiūrą A. ir B. Jakutoniai.
 2. Inicijuoti  susitikimai su Molėtų rajono savivaldybės administracija dėl VDC „Daigelis“ patalpų remonto.(Rugsėjis- gruodis).
 3. Pagaminta Alantos bendruomenės atributika (vėliavos, puodeliai, paveikslai, magnetukai, marškinėliai, kepurės)
 4. Inicijuotas naujos bendros Alantos krašto svetainės alunta.lt naudojimas . Zenonas Lasys adm.
 5. Naujas e.p.- alantosbendruomene@gmail.com

Vaikų dienos centras „Daigelis“

 1. Vaikų dienos centro “Daigelis” remiami 32 vaikai, poreikis lankyti yra dar 16 vaikų (48 ateinantys).
 2. Vaikams teikiamos socialines ir ugdymo paslaugos, sudarytos sąlygos ugdytis socialinius ir gyvenimo įgūdžius, ruošti pamokas, bendrauti ir bendradarbiauti .
 3. Vaikų dienos centre 5 kartus per savaitę po 4 val. dirbo soc. pedagogo padėjėja Aušra Bražėnaitė.
 4. Sveikatos priežiūros specialistė Nijolė Kazlienė dirbo per savaitę 2 val. higienos ir sveikos gyvensenos priežiūrai.
 5. Pagalbai prižiūrint vaikus, spalio mėn. priimta Daiva Kildišienė (vietoje Zenės Kildišienės).
 6. R.Gecevičienė centre dirba po dvi valandas kiekvieną darbo dieną socialine pedagoge ir projekto vadove.
 7. Projekto administratore dirbo Sonata Baušienė (buhalterė).

3. Socialinės rizikos grupei priskiriamos Alantos bendruomenės šeimos lankomos namuose,       skatinamos tinkamai prižiūrėti savo vaikus, sudaryti normalias sąlygas vaikams ugdytis. Siekiame, kad vaikai augtų savo šeimose. Bendradarbiaujame su socialinėmis darbuotojomis savanoriškais pagrindais Danutė Rakauskienė ir Aurena Širvinskienė.

4. Bendradarbiaujame su vaikų auklėtojais, aptariame ugdymosi ir socialines problemas, nustatome bendrus reikalavimus, sprendžiame higienos – pedikuliozės ir kitas šeimų problemas.

5. Dalyvaujame bendruomenės renginiuose prisidėdami savanoriškais  organizaciniais darbais ir dalyvavimu: tradicinėje  „Kaziuko mugėje”, “Alantos krašto šeimų šventėje” eglutės įžiebimo ir kituose.

6. Gavome „Maisto banko” paramą 4 kartus per metus (2 x prieš didžiąsias metų šventes). Parama maisto produktais yra teikiama vaikams, o ko negalime pagaminti, atiduodame šeimoms lauknešėliais.

7. Planuojame atnaujinti VDC patalpas ir įrengti virtuvę, kur bus galima plėsti vaikų socialinius ir gyvenimo įgūdžius.

Pirmininkė                                                                                                    Dalia Žygelienė