Projektas „Pažink. Gamink. Ragauk.”

2019 15 spalio

Visuomeninė organizacija „Alantos bendruomenės centras” gavo paramą  projektui „Pažink. Gamink. Ragauk.”  Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JIS-4-3-2019 (skirta paramos suma iki 13 606,00 Eur). Šis vietos projektas bus finansuojamas pagal vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. 

Projekto tikslas- sukurti kaimo bendruomeninių organizacijų  ir mokyklų bendradarbiavimo  tinklą, telkiantį bendrai veiklai, siekiant propaguoti vaikų ir jaunimo sveiką gyvenseną, sveiko maisto kultūrą ir savanorystę . Projekto metu bus organizuojamos edukacinės išvykos, praktinės degustacijos   renginiai propaguojantys sveiką mitybą ir gyvenseną Balninkų, Inturkės, Giedraičių , Alantos bendruomenių tinklo dalyviams-vaikams, jaunimui, tėvams. Bus įrengta VO Alantos bendruomenės centro vaikų dienos centro „Daigelis“ virtuvė, sudarant sąlygas vaikams patiems gamintis nesudėtingus sveikus patiekalus, ugdytis gyvenimo ir socialinius įgūdžius.