Varpo dūžiai Alantoje

2019 16 gruodžio

Gruodžio 16 dieną , pirmadienio popietę, Alantoje vyko renginys  “Varpo dūžiai Alantoje“.  Į gimnazijos salę susirinko gimnazistai, alantiškiai  pagerbti Jono Gaidamavičiaus-Gaidžio atminimą, bei 130 metų sukaktį, kuomet pradėtas leisti lietuviškas žurnalas „VARPAS“ .     Jonas Gaidamavičius – Gaidys gimė 1860m. Kaniūkų kaime, Aluntos valsčiuje,  1883-1889m. studijavo Varšuvos universitete mediciną, įkūrė studentų draugiją ir pradžioje buvo jos pirmininku . Buvo vienas iš laikraščio „Varpas” steigėjų, redaktorių ir bendradarbių. Pirmajam „Varpo” numeriui parašė įžanginį straipsnį „Naujas laikraštis”. Jonas Gaidamavičius –Gaidys Alantoje gyveno nuo 1908 m. , rūpinosi  kultūriniu alantiškių gyve­nimu, suorganizavo garsią Kazlų kaimo kapelą. Palaidotas Alantos kapinėse, pastatytame koplytstulpyje  parašyta “ „Čia ilsisi karštas lietuvis, su Vincu Kudirka 1889 m. leidęs „Varpą”, budinęs pavergtą Lietuvą. Gi­męs Kaniūkuose, mokęsis Varšuvoje, dirbęs Turkesta­ne, ten praradęs sveikatą, rašytojas ir karo gydytojas, atgulė šiame kalnelyje”.

Alantiškiams įdomią paskaitą apie J. Gaidamavičiaus –Gaidžio  biografiją, visuomeninę veiklą, jo indėlį į tautinį atgimimą, skaitė kraštietis istorikas Gintautas Šeikis. Jis pateikė nemažai naujų , negirdėtų faktų apie šią asmenybę. Vėliau vyko protmūšis “Varpo dūžiai Alantoje“, kurį organizavo Alantos gimnazijos istorijos mokytoja Dalia Rudėnienė. Gimnazistai  pagerbė  Jono Gaidamavičiaus-Gaidžio atminimą, uždegdami žvakutę bei padėdami gėlių  ant jo kapo. Mokyklos muziejuje veikė J. Gaidamavičiaus-Gaidžio ekspozicija.

Alantos bendruomenė didžiuojasi savo krašto šviesuoliais, stengiasi išsaugoti istorinę atmintį, susiburia švietėjiškai, kultūrinei veiklai pagerbiant jų atminimą.