VASARIO 16 – oji – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

2020 16 vasario

Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis, tačiau dalis jų yra ne šiaip sau garsios, bet atraminės, pamatinės. Būtent tokia yra Vasario 16-oji –diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Ir 1918 metų, ir 1949 metų vasario 16-oji buvo lemtingos mūsų dabarčiai ir ateičiai. Vasario 16-oji – nacionalinė Lietuvos šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui paminėti. Lietuvos nepriklausomybės aktas – Lietuvos Tarybos 1918m. vasario 16d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad Lietuva atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę, su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Diena atrištom akim.
 Diena iš kapo pakilus.
 Viešpatie, leisk jai atkimt.
 Tebūna jos žodžiai kilnūs.

  Pašauk ją, pašauk atsitiest
ir laisvę išskleist – kaip esmę.
 Štai mes – ir mūsų tik tiek,
Kiek buvom ir kiek esame.

   Kiek būsim šioje dienoje
 sudygę augimui ir brandai,
 ant žemės gyvi ir po ja,
paženklinti lietuvybės randais.


   Prie savo kalbos prikalti,
 prie istorijos prirakinti.
 Sakau jums: mes nekalti.
  Mes tik labai iškankinti.

   Bet jau atrištom akim.
 Bet vėliava jau pakilus.
 Viešpatie, leisk mums atkimt.
 Tebūna mūs polėkiai kilnūs.Justinas Marcinkevičius