2020 11 birželio

In memoriam Zenonas Lasys 1957-10-11 – 2020-06-10

Su liūdesiu išgyvename birželio 10 dieną, kuomet eidamas 62 metus, netikėtai mus paliko Zenonas LASYS.

Brangus ir mylimas vyras,  tėtis, diedukas, kolega, medžiotojo būrelio aktyvus narys ir nuoširdus draugas. Kviečiame prisiminti Jį maldoje.

Gražiausius savo gyvenimo metus, sukauptą energiją ir idėjas bei žinias atidavė Alantos kraštui. Taip gimė ir ši svetainė www.alunta.lt, kurią Jis nuolat su meile prižiūrėjo, taip garsindamas gimtąjį kraštą interneto platybėse.

Liūdi:

Liongina LASIENĖ
Evaldas ir Aurelija
Paulius ir Renata
Irmantas ir Lina

Augustinas, Ignotas, Teodora, Faustina, Motiejus, Bernardas, Benediktas, Brigita, Orentas, Aleksas