Šv. Tėvo intencija birželio mėnesiui

2020 1 birželio

Šventojo Tėvo intencija birželio mėnesiui: kad socialiniai tinklai skatintų solidarumą bei pagarbą žmonių kitoniškumui.

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų birželio mėnesio intencijaUž vaikus ir jaunimą, kad gyventų kilniais džiaugsmais, šviesiais troškimais, drąsiu pasiaukojimu. Aušros Žvaigžde, melski už mus.