Šoka visa Alanta

2021 8 spalio

2021 metų vasarą Alantos dvaro bendruomenė pasinaudojusi NMA paramos programa „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir stiprinimas” Alantos krašto tautinių šokių šokėjams užsakė ir pasiuvo naujus tautinius kostiumus. O jeigu tiksliau tai kostiumus siuvo Viliaus Paškevičiaus individuali įmonė „Marčius”. Alantos krašto šokių kolektyvas gyvuoja ir garsina Alantą jau 15 metų su pertraukomis. Tautinių šokių kolektyvo vadovė ir jo siela Audronė Ališkevičiūtė. Šokėjai vadovę apibūdina kaip kolektyvo dvasią, visi sutartinai pabrėždami, kad jeigu ne Audronė, kolektyvo nebūtų. Ji apjungia, motyvuoja, skatina šokti. Audronė buvo ir projekto iniciatorė, bei rūpinosi projekto įgyvendinimu nuo siuvyklos, audinių parinkimo, primatavimų iki pasirodymų organizavimų. Vadovė pasakoja, kad šokėjai noriai dalyvauja repeticijose, pasirodymuose. Paklausus, kodėl imatės šio sunkaus ir neatlygintino darbo, kodėl šokate, atsako, kad apima neapsakomai geras jausmas po pasirodymų, skatinantis nesustoti ir dirbti toliau. Šokėjams uždavus tą patį klausimą išgirsti, kad kolektyve labai gera nuotaika ir aplinka, kad tai ir kultūra ir sportas ir puikus laiko praleidimo būdas, o be to ir savojo krašto garsinimas. Ir vadovė ir šokėjai užsimena, kad norėtųsi, kad prisijungtų daugiau porų. Kultūrinė veikla gerina gyvenimo kokybę kaimo vietovėje, sukuria erdvę realizuoti bendruomenės poreikius, prisideda prie Alantos krašto patrauklumo didinimo. Įsigyti tautiniai drabužiai pakeitė šokių kolektyvo estetinį vaizdą. Kolektyvas džiugina tautiniu šokiu bendruomenę „Alantos krašto šeimų šventėje“, į kurią kasmet susirenka daugiau nei 500 dalyvių, taip pat kituose renginiuose ir sambūriuose. Taigi Alantos krašto šokių kolektyvo vadovės ir šokėjų vardu kviečiame prisijungti Alantos apylinkių žmones, mėgstančius šokti. Nuotraukos iš įvairių švenčių vykusių 2021 m., kurių autorė Rūta Krivičienė.