,,Rodėsi degęs neišsemiama energija…“ (K. Girnius)

2022 1 balandžio

Aplankiusi Molėtus, Dapkūniškį, Girsteitiškį, Skudutiškį bibliotekos iniciatyva kovo pabaigoje į Alantos gimnaziją atkeliavo alantiškio istoriko G. Šeikio parengta paroda ,, J. Gaidys – Gaidamavičius“. Ji pasakoja apie lietuviško laikraščio ,,Varpas“ sumanytoją ir leidėją J. Gaidį- Gaidamavičių, kuris, pasak K. Girniaus, ,,tai pirmas išsimokslinęs aluntiškis“.

Parodos lankytojai gali gėrėtis varpininko gimtųjų Kaniūkų kaimo istorijos fragmentais, susipažinti su rašytojo giminės šaknimis, Sankt-Peterburgu , kur mokėsi gimnazijoje, Varšuva, čia universitete studijavo mediciną ir įkūrė studentų draugiją ,,Lietuva“,  liūdnąja Kazimierava,  tolimuoju Turkestanu, kur tarnavo 17 metų, ir Alanta, kurioje gyveno iki mirties, bei literatūriniu palikimu. Parodos stendai J. Gaidį – Gaidamavičių apibūdina kaip pirmąjį laikraščio ,,Varpas“ redaktorių, kuris stengėsi nurodyti tautai atgimimo kelius, stabdyti nutautėjimą.

Pasak istoriko G. Šeikio, ,,J. Gaidamavičius savo „vulkaniška“ energija, patriotizmu sugebėjo uždegti bendražygius, kartu su jais subrandino XIX a. pabaigos tautos stebuklą „Varpą“.  Parodos lankytojai gali rasti ir stendą, kuris kalba apie neužtarnautą užmarštį.  ,,Trumpai, bet ryškiai sužibėjęs lietuvių nacionalinio judėjimo priešaušryje, kartu su Vincu Kudirka ir kitais bendražygiais padėjęs jam pamatus, vėliau tapo primirštas ir pasmerktas net savo bendraminčių“, – teigia G. Šeikis.

Alantos bendruomenės iniciatyva vietoj buvusio namo, kuriame 1908–1911 m. gyveno ir dirbo J. Gaidys – Gaidamavičius, pastatytas simbolinis ,,Varpas“, kurio skambesys primins žymaus alantiškio nuopelnus.

Balandžio 6d. 13 val. Alantos gimnazijoje įvyks parodos ,,J. Gaidys – Gaidamavičius“ pristatymas, kuriame dalyvaus parodos autorius G. Šeikis bei J. Gaidžio – Gaidamavičiaus pusbrolio sūnus Henris Gaidis iš JAV. Kviečiame visus, besidominčius krašto istorija, į susitikimą!

Teksto autorės Alantos gimnazijos mokytojos Genė Jakučionienė ir Regina Lasytė.