Tikroji Bobutės kalniuko istorija

2018 9 spalio

Daugelį feisbuko vartotojų nustebino naujasodiškio Evaldo Lasio nuotrauka, kurią įkėlė Viktorija Kazlienė. Joje nuostabiai įdomiai atrodo kelio kalneliai. Susižavėję internautai klausia, kokioje šalyje galima išvysti tokį įdomų ir gražų kelią. Net ir ne visi vietiniai žmonės yra įvertinę šių kalnelių grožį, kurį foto aparatu sugebėjo atskleisti Evaldas.

Tai kelias per Naujosios Karalinavos kaimą, penketas kilometrų pakeliui iš Alantos į Molėtus. Visi važiuojantys šiuo keliu yra patyrę malonumą aiktelėti pajutus mašinos skrydį. Aštriausias yra Bobutės kalniukas. O jo istorija ne visiems žinoma.

Prie šio kalniuko Nepriklausomybės ir karo metais gyveno Bronius Saugūnas , turėjęs daugiau kaip valaką žemės, kuri buvo smėlinga ir žvyringa, todėl tik prakaitą siurbė. Po karo sovietinė valdžia pavadino „buože”ir ištrėmė Bronių su šeima į Sibirą.

Liko vieniša motina Marcijona. Ji vaikščiojo pas kaimynus, rinko maistą ir siuntė siuntinėlius Sibire badaujantiems artimiesiems. O kaimo vaikus linksmindavo dainuodama: „Turėjo bobutė žilą oželį, ei džium džium žilą oželį. Įšoko oželis į rūtų darželį ei džium džium į rūtų darželį”.

Linksmosios moterėlės atminimui kalnelį prie jos namų žmonės ėmė vadinti Bobutės kalniuku.

Išdykėliams šis kalniukas yra ne tik malonus, bet ir pavojingas-ne vienas yra aplamdęs mašiną, pramušęs karterį. Man pačiam,  gal prieš dešimtį metų,  teko matyti, kaip audinė, per kalniukus aplenkusi mane, rėžėsi į medžius,  nukirto beržą. Iš  mašinos iššoko keturi jaunuoliai, stiklų apibrozdinti. Mašina sudaužyta nepataisomai, o keleiviai nedaug nukentėjo. Matyt, smūgis buvo toks stiprus, kad medį nukirto lyg degtuką ir užvertė ant kelio.Namo šeimininkei Janinai  Navikienei, gyvenančiai dalyje buvusių Saugūno namų, teko skolinti pjūklą, prausti kruvinus veidus. Įdomiausia,  kad pribėgę prie mano mašinos, įsistebeilijo į mano keleivę, kurią paėmiau Molėtuose. Juk tai buvo mergina, pas kurią jie skubėjo į svečius…

Prie kalniuko buvo ir labai nelaimingų atsitikimų: žuvo kaimynas Juozas, kitoje kelio pusėje gyvenančių kaimynų berniukas…Todėl buvo nuspręsta sulyginti kalniuką. Bet kur tokią gamtos įžymybę kitur atrasi, o nuo nelaimių visų neapsaugosi.Tik ralio varžybos čia nebevyksta ir greičio ruožų nerengia. Išlieka sveikesnis asfaltas.

Man šis kraštas ypač brangus, nes tai mano gimtinė. Jau aštuoniasdešimt metelių kvėpuoju gimtinės oru, žaviuos nuostabia jos gamta. Ačiū Evaldui, kad puikia savo nuotrauka sužadino daugelio žmonių susidomėjimą.

Antanas Pivoras