Kultūra

Articles from this Category

UŽBURTI LOBIAI – OŽYS IŠGELBĖTOJAS

OŽYS IŠGELBĖTOJAS Supratę savo beviltišką padėtį, siaubo apimti vaikai kurį lai­ką tylėjo. Pagaliau kiek atsipeikėjęs Vladas prašneko: — Greičiau iš to rūsio ir nuo tų pinigų. Brūkštelk, Petrai, dar vieną degtuką, kad būtų matyti, kaip iš čia išeiti. Dar vieną degtuką įžiebė Petras, ir vaikai tuojau smuko pro duris į siaurą koridorių. Čia savo pėdas […]

UŽBURTI LOBIAI – NERIMO NAKTIS

NERIMO   NAKTIS Daktaro Jonaičio šeima, nesulaukusi Petro pietų, maža į tai dėmesio tekreipė, nes dažnai, su savo draugais įsižaidęs ar išėjęs kur toliau nuo miestelio j Aitrą meškerioti, Petras pavėluodavo pietų. Nepatikdavo toji netvarka daktarui. Ir dabar pietaudamas pažvelgė į tuščią sūnaus kėdę, stovinčią prie stalo, ir tarė: — Tai pasileido vaikas — nei pietų, […]

UŽBURTI LOBIAI – SENADVARIO GRIUVĖSIUOSE

SENADVARIO  GRIUVĖSIUOSE Seneli, o kokie griuvėsiai Senadvario kalnelyje lazdynais apaugę riogso? — teiravosi vieną sekmadienį pas Ylą susirinkę vaikai. Tai senovėje tame kalnelyje buvusio dvaro rūmų griuvė­siai. Seniai tai buvo. Dideli ir gražūs buvo tie dvaro rūmai: kelių gyvenimų, su aukštu bokštu. Tuose rūmuose turtingas ponas gy­veno, visą mūsų apylinkę jis valdė. Daug jis tarnų, […]

Tikroji Bobutės kalniuko istorija

Daugelį feisbuko vartotojų nustebino naujasodiškio Evaldo Lasio nuotrauka, kurią įkėlė Viktorija Kazlienė. Joje nuostabiai įdomiai atrodo kelio kalneliai. Susižavėję internautai klausia, kokioje šalyje galima išvysti tokį įdomų ir gražų kelią. Net ir ne visi vietiniai žmonės yra įvertinę šių kalnelių grožį, kurį foto aparatu sugebėjo atskleisti Evaldas. Tai kelias per Naujosios Karalinavos kaimą, penketas kilometrų […]

UŽBURTI LOBIAI – PRIE SENOJO ĄŽUOLO

PRIE SENOJO ĄŽUOLO Kiek atokiau nuo kelio, iš miestelio į dvaro pusę, kerojo se­nas ąžuolas. Jo viršūnė buvo pakrypusi į šoną, todėl jam dar teko kreivio vardas. Nors ir senas, bet stiprus dar buvo ąžuolas. Smarkiausios audros jo nei palenkti, nei išversti nepajėgė. Kamienas buvo toks storas, kad trys žmonės vos begalėjo jį apkabinti. Ąžuolo […]

UŽBURTI LOBIAI – SENOJOJE KARČIAMOJE

SENOJOJE KARČIAMOJE Mūsų miestelio apylinkėje plačiai buvo žinoma senoji karčiama. Ji stovėjo už kilometro nuo miestelio, prie Rygos kelio, ties ganyklų galu, netoli Milžinkapio smėlyno. Toji vieta buvo vadinama „Miesteliške”. Kalbama, kad senovėje mūsų miestelis stovėjęs čia ir dabartinėje vietoje įsikūręs gerokai vėliau. Čia tik viena sena karčiama belikusi. Tai buvo didelis, labai senas medinis […]

UŽBURTI LOBIAI – KIEK ISTORIJOS

KIEK ISTORIJOS Kartą parginęs bandą Vladas atėjo pas Petrą. Jiedu buvo sutarę parodyti daktarui surinktas senienas ir paprašyti, kad jis paaiškintų. Paėmęs dėžutę su tais senoviškais daiktais, Petras pravėrė tėvo kabineto duris, kur jis skaitė laikraštį, ir paklausė: Tėveli, ar tu laisvas, galima pas tave? Jei rimtą reikalą turi, laisvas. Labai rimtą, tėveli. Prašau. Petrui […]

UŽBURTI LOBIAI – AVINĖLIO BANGOSE

AVINĖLIO  BANGOSE Ar žinote, vaikai, Avinėlio ežerėlį už ganyklų tarp Milžin­kapio smėlyno kalnų?—senasis Yla paklausė susirinkusių šventadienį pas jį vaikų. Žinome! — choru atsiliepė vaikai.— Jame daug karosų, tik sunku juos sugauti, dumblo dugne gausu. E… e… Avinėlyje ne vien tik karosų, kai ko ir geresnio yra. Jo dugne dvylika statinaičių aukso, švedų paskandinto, guli! […]

UŽBURTI LOBIAI – VALIULIO AKMUO

VALIULIO AKMUO Sekmadienio pavakare pas Ylą vėl susirinko vaikų būrys. Senukas juos linksmai sutiko ir vėl daug naujo papasakojo. Šį kartą teko išgirsti apie Valiulio akmenį. — Alkos gojelyje prie Karališkių ežero guli didelis Valiulio akmuo. Štai ką apie jį seni žmonės porina. Po Valiulio akmeniu skylė buvusi. Pro tą skylę vis išlįsdavęs kipšiukas ir, […]

UŽBURTI LOBIAI – PILIAKALNYJE

PILIAKALNYJE Už plačios ir klampios „Peklos” pelkės, kuri tęsiasi toli į ry­tus nuo klebono lankų ir per kurią net vasarą ne visi drįsta eiti, nes ir ji, ir per ją tekantis Musės upelis neišdžiūsta, Aitros ir Musės upelių santakoje buvo nedidelė salikė. Ją visi vadindavo Piliakalnio sala. Pats piliakalnis tai buvo kelių metrų aukščio apvalus, […]